מכתב מאהרון רמז בנוגע להצעות לרכישת מטוסים והבאתם ארצה

4-7.1948 

מכתב פנימי מאהרון רמז, ראש המטה של שרות האוויר של "ההגנה", אל עמנואל צור, בנוגע להצעות לרכישת מטוסים באירופה והבאתם ארצה. 

עמוד 1, עברית

מכתב מאהרון רמז בנוגע להצעות לרכישת מטוסים והבאתם ארצה

תכתובת מוצפנת בנוגע למטוסי מוסקיטו והברחתם לארץ

25.6.48 

מס' 171 – תכתובת מוצפנת בנוגע לתאריך יציאתם והגעתם של מטוסי מוסקיטו (מכונים זבובים) לאחד ממסלולי הנחיתה בארץ. והאמצעים לזיהויים. אהרון רמז לעמנואל צור. 

התכתבות מוצפנת בין אהרון רמז לעמנואל צור בנושא רכישת מטוסים באירופה בתקופת מלחמת העצמאות. בתכתובת ביניהם מכונה אהרון רמז 'ישעיהו' ואילו עמנואל צור מכונה צור. 

עמוד 1, עברית

תכתובת מוצפנת בנוגע למטוסי מוסקיטו והברחתם לארץ

תכתובת מוצפנת בנוגע למטוס מוסקיטו והברחתו ארצה

14.7.1948

מס' 198 – תכתובת מוצפנת בנוגע להגעתו בשלום של מטוס מוסקיטו (זבוב) למנחת בחיפה במקום בעקרון (עקיר), בניגוד למתוכנן. הדבר גרם לפתיחה באש על המטוס. דרישה לקבלת הוראות מדוייקות כדי למנוע הישנות תקלות מסוג זה. אהרון רמז לעמנואל צור.

התכתבות מוצפנת בין אהרון רמז לעמנואל צור בנושא רכישת מטוסים באירופה בתקופת מלחמת העצמאות. בתכתובת ביניהם מכונה אהרון רמז 'ישעיהו' ואילו עמנואל צור מכונה צור. חי יששכר פעל במקביל לצור בהקמת חיל האויר הישראלי. לימים - סגן שר הבטחון לענייני אוויר. 

תכתובת מוצפנת בנוגע למטוס מוסקיטו והברחתו ארצה

תכתובת מוצפנת בנושא אי הגעת מטוס מוברח ליעדו

16.7.1948

מס' 228 – תכתובת קצרה בנושא אי הגעתו בזמן של מטוס מוסקיטו (זבוב) למנחת המתוכנן (מס' 1). אהרון רמז לעמנואל צור.

 

התכתבות מוצפנת בין אהרון רמז לעמנואל צור בנושא רכישת מטוסים באירופה בתקופת מלחמת העצמאות. בתכתובת ביניהם מכונה אהרון רמז 'ישעיהו' ואילו עמנואל צור מכונה צור. חי יששכר פעל במקביל לצור בהקמת חיל האויר הישראלי. לימים - סגן שר הבטחון לענייני אוויר. 

עמוד 1, עברית

 

תכתובת מוצפנת בנושא אי הגעת מטוס מוברח ליעדו

דין וחשבון שהכין עמנואל צור בנושא התרסקות מטוס הליפקס עם ציוד ותחמושת בשדה התעופה של תל אביב

7.1948

מן הדוח עולה כי בוצע תיאום מראש בין עמנואל צור לאהרון רמז לגבי הסדרי הזיהוי והנחיתה. הטייס קיבל הוראות שונות, לא הצליח ליצור קשר עם שדה התעופה בעקרון למרות קריאות SOS שהפעיל ומשאזל הדלק ביצע נחיתת אונס בתל אביב. [ע. צור, פריס]

2 עמודים, עברית

פיענוח חלקי של מילות צופן:

אהרון רמז מכונה "ישעיהו"; עמנואל צור מכונה "צור"; חי יששכרוב מכונה "חי"; האי קורסיקה מכונה "קלמן"; גמת = Greenwich mean time

דין וחשבון שהכין עמנואל צור בנושא התרסקות מטוס הליפקס עם ציוד ותחמושת בשדה התעופה של תל אביב

תכתובת מוצפנת בנושא הברחת מטוסים ארצה במלחמת העצמאות

22.7.1948

מס' 289 – תכתובת בנושא הצורך להזדרז בהעברת מטוסי הבופייטרים ארצה, אם מצבם טוב (יש לוודא!) ויש להם מספיק חלקי חילוף, אופן העברתם (במטוס הליפקס), ורכישת מטוסי ספיטפייר ומוסקיטו. אהרון רמז לעמנואל צור וחי יששכרוב.

עמוד 1, עברית (העתק)

התכתבות מוצפנת בין אהרון רמז לעמנואל צור בנושא רכישת מטוסים באירופה בתקופת מלחמת העצמאות. בתכתובת ביניהם מכונה רמז "ישעיהו", עמנואל צור מכונה "צור", וחי יששכרוב מכונה "חי". 

זבובים = מטוסי מוסקיטו

תכתובת מוצפנת בנושא הברחת מטוסים ארצה במלחמת העצמאות

תכתובת מוצפנת בנושא הברחת מטוסים ארצה במלחמת העצמאות

22.7.1948

מס' 292 – בקשת פרטים נוספים על סוג המטוסים המוברחים (בופורט או בופייטר) ומספרם המבוקש, עדכון על החבלה שנעשתה במטוס התובלה (הליפאקס) ב'קלמן' ושאלות לגבי האישורים הנדרשים לטייסים מבריחי-המטוסים. אהרון רמז לעמנואל צור.

עמוד 1, עברית (העתק)

התכתבות מוצפנת בין אהרון רמז לעמנואל צור וחי יששכרוב בנושא רכישת מטוסים באירופה בתקופת מלחמת העצמאות. בתכתובת ביניהם מכונה רמז "ישעיהו", עמנואל צור מכונה "צור" וחי יששכר - "חי".

 

תכתובת מוצפנת בנושא הברחת מטוסים ארצה במלחמת העצמאות

תכתובת מוצפנת בנושא הברחת מטוסים ארצה במלחמת העצמאות

23.7.1948

מס' 318 – עדכון על נחיתת האונס של מטוס ההליפקס עם חלקי החילוף בתל אביב – חשד לחבלה מכוונת ב'קלמן' (קורסיקה) ובירור לגבי מועד קבלת מטוסים נוספים. אהרון רמז לעמנואל צור.

עמוד 1, עברית (העתק)

העתק. התכתבות מוצפנת בין אהרון רמז לעמנואל צור בנושא רכישת מטוסים באירופה בתקופת מלחמת העצמאות. בתכתובת ביניהם מכונה רמז "ישעיהו", עמנואל צור מכונה "צור", וחי יששכרוב מכונה "חי".

תכתובת מוצפנת בנושא הברחת מטוסים ארצה במלחמת העצמאות

עדכון תדרים לשימוש במטוסים המוברחים הנוחתים בעקרון

24.7.1948

מס' 328 – עדכון קצר לגבי תדרים לזיהוי המטוסים בשדה התעופה בעקרון. כנראה ריענון נהלים בעקבות התקלה וההתרסקות שמתוארים בדוח לעיל. אהרון רמז לעמנואל צור.

עמוד 1, עברית (העתק)

התכתבות מוצפנת בין אהרון רמז לעמנואל צור בנושא רכישת מטוסים באירופה בתקופת מלחמת העצמאות. בתכתובת ביניהם מכונה רמז "ישעיהו", עמנואל צור מכונה "צור", וחי יששכרוב מכונה "חי".

עדכון תדרים לשימוש במטוסים המוברחים הנוחתים בעקרון

צירוף טייס אירי לחיל האוויר הישראלי

 5.8.1948

אישור של דוד בן גוריון לאפשר לטייס האירי רוברט בטלר, ששירת בארץ בתקופת המנדט לשוב ולשרת בחיל האויר הישראלי (בכתב ידו של בן גוריון)

עמוד 1, עברית (העתק)

נראה שבטלר סייע בהטסת המטוסים המוברחים ארצה ובהקמת חיל האויר הישראלי.

צירוף טייס אירי לחיל האוויר הישראלי

מכתב של צור, פריס, לחי יששכרוב: בעיות בהעברת מטוסים וציוד ממקומות שונים באירופה לארץ

27.8.1948בעיות מנהלתיות, לוגיסטיות ותקציביות בהעברת מטוסים וציוד ממקומות שונים באירופה לארץ. צור מבקש כסף לרכישה ופירוט מלא של חלקי החילוף ש'שירות האויר' מבקש בשביל מפציצי הבופייטרים שנשלחו ארצה. הוא דורש לפעול לפי דרכו לשם הצלחת הברחת המטוסים והציוד ארצה.עמוד 1, עבריתהתכתבות מוצפנת בין אהרון רמז לעמנואל צור בנושא רכישת מטוסים באירופה בתקופת מלחמת העצמאות. בתכתובת ביניהם מכונה רמז "ישעיהו", עמנואל צור מכונה "צור", וחי יששכרוב מכונה "חי".

מכתב של צור, פריס, לחי יששכרוב: בעיות בהעברת מטוסים וציוד ממקומות שונים באירופה לארץ

תכתובת בנושא הברחת מטוסים וציוד ארצה בזמן מלחמת העצמאות

1.9.1948
מס' 11 – מכתב מוצפן בנוגע להסדרת תשלום עבור שני מטוסי מוסקיטו (זבובים) ובקשה לפירוט עלויות ודרכי ההובלה של מטוסי הליפקס עם ציוד ותחמושת. אהרון רמז וחי יששכרוב לעמנואל צור.עמוד 1, עברית

התכתבות מוצפנת בין אהרון רמז לעמנואל צור בנושא רכישת מטוסים באירופה בתקופת מלחמת העצמאות. בתכתובת ביניהם מכונה רמז "ישעיהו", עמנואל צור מכונה "צור", וחי יששכרוב מכונה "חי".

תכתובת בנושא הברחת מטוסים וציוד ארצה בזמן מלחמת העצמאות