מספרי רישוי של מטוסים מסוגים שונים

[1948]

מספרי רישוי של מטוסים  על נייר מכתבים של חברת Mayfair Air Services limited. נראה שהיו אלו מטוסים שצור ניסה לרכוש ולהבריח ארצה. חלק מהם יועד כנראה לחברת האשלג הארץ-ישראלית – לשם שמירת קשר עם המפעל המנותק בתקופת מלחמת העצמאות.  

בגב המכתב עדות לרכישת מטוסים בשם חברת סרט טייסי-האוויר (Air Pilot film Ltd) - אולי החברה הפיקטיבית שהוקמה לצורך הברחת מטוסי הבופייטר.

חזית וגב, אנגלית והערות בעברית

מספרי רישוי של מטוסים מסוגים שונים