ניהול שדה התעופה לוד

מספר רב של מסמכים בארכיון עמנואל צור מתקופת ניהול שדה התעופה בלוד הם משנת 1952. אלו מאפשרים מעקב אחר תנועותיו ופעילותו של צור ברחבי הגלובוס: במחצית יוני השתתף בכנס הבינלאומי השביעי לתעופה אזרחית, שנערך בברייטון אנגליה. משם המשיך לכנס איקא"ו במונטריאול, שנערך בראשית יולי. שם הסתכסך, שלא בטובתו עם הקונסול הישראלי על התערבות ב'עניינים שלא בסמכותו'. בראשית אוגוסט שוב שהה באנגליה לצורך קורס שהקנה לו סמכות להדריך ולבחון טייסים בטיסה מכשירנית. במקביל קיבל פניות מחברות התעופה הצעירות בארץ ומסוכנים מקומיים לרכוש מטוסים, משדרים, דלק מטוסים וכיוצא בזה. הפעילות הרבה בפרק זמן כה קצר מעידים על העומס הרב שהוטל על כתפיו של צור מתוקף תפקידו.