מכתב הוקרה מי. יעקבי – מנהל פרויקט המטוס ווסטווינד בתעשייה האווירית לעמנואל צור וחבריו

12.5.1976

יעקבי מודה לצור וחבריו, ש'במסירותם ובעבודה מאומצת איפשרו את סיום הפרויקט בהצלחה תוך עמידה בלוח הזמנים ושעות עבודה מתוכננות'. 

עמוד 1, עברית

העתק מצולם

מכתב הוקרה מי. יעקבי – מנהל פרויקט המטוס ווסטווינד בתעשייה האווירית לעמנואל צור וחבריו

תכנית-שרטוט בכתב ידו של עמנואל צור להרכבת חלק ממטוס

תקופה לא ידועה

צור משתמש בנתונים והגדרות טכניות מדוייקים.

עמוד 1, אנגלית 

תכנית-שרטוט בכתב ידו של עמנואל צור להרכבת חלק ממטוס