תקציר תולדות חיים שכתב עמנואל צור למערכת ספר "על הסרטיפיקטים" כשנה לפני מותו

3.4.1990

עמוד 1, עברית 

בסוף התקציר ציין צור: "'תודתי שלוחה לאוניברסיטה – אשר תודות לה הכל זה התגשם", כיוון שהספר יועד להתפרסם בהוצאת מגנס של האוניברסיטה העברית, שבסיועה עלה צור ארצה.

ראו: סיני לייכטר, ספר עולי הסרטיפיקטים - זיכרונות, תעודות, איגרות, ירושלים, הוצאת מאגנס, 1993 

תקציר תולדות חיים שכתב עמנואל צור למערכת ספר "על הסרטיפיקטים" כשנה לפני מותו

הודעת פטירה שכתבה מרים צור לביטוח לאומי, עם מותו של בעלה עמנואל צור

14.4.1991

עמוד 1, עברית

הודעת פטירה שכתבה מרים צור לביטוח לאומי, עם מותו של בעלה עמנואל צור