אישור ממחלקת התעופה האזרחית, ירושלים, לחברת 'אוירון', תל אביב לערוך טיסות צ'ארטר לסוריה

17.10.1941

אישור ממחלקת התעופה האזרחית, ירושלים, לחברת 'אוירון', תל אביב מ- לערוך טיסות צ'ארטר (שלא על בסיס קבוע) לסוריה תוך הודעה טלגרפית קודם לכן לביירות או לדמשק. טרם התקבל אישור לטיסות צ'ארטר למצרים.

עמוד 1, אנגלית

 

אישור ממחלקת התעופה האזרחית, ירושלים, לחברת 'אוירון', תל אביב לערוך טיסות צ'ארטר לסוריה