מכתב מק.ס. קומי (M.S. Comay), מחלקת התעופה האזרחית, לונדון, לנחום, משרד החוץ, ישראל

14.9.1955

חלוקת סמכויות והיררכיה בין נמלי תעופה שונים במזרח התיכון. סיכום דיון שנערך באנגליה בהשתתפות עמנואל צור.

עמוד ראשון מתוך 3 עמודים, אנגלית

המכתב כולו בקובץ PDF מצורף

מכתב מק.ס. קומי (M.S. Comay), מחלקת התעופה האזרחית, לונדון, לנחום, משרד החוץ, ישראל

מכתב מק.ס. קומי (M.S. Comay), מחלקת התעופה האזרחית, לונדון, לנחום, משרד החוץ, ישראל

שער - מפת מפתח - מסלולי אויר במזרח התיכון, בגובה רם ובגובה נמוך, לשימוש החל בפברואר, 1963

2.1963

Middle East: High/Low Altitue Enroute charts, 2.1963

קנה מידה: 1 אינץ' = 60 מיל ימי = 111,180 מטרים [1:4,377,165]

שער - מפת מפתח - מסלולי אויר במזרח התיכון, בגובה רם ובגובה נמוך, לשימוש החל בפברואר, 1963

מפת מסלולי אויר במזרח התיכון, בגובה רם ובגובה נמוך, לשימוש החל בפברואר, 1963

2.1963

Middle East: High/Low Altitue Enroute charts, 2.1963

קנה מידה: 1 אינץ' = 60 מיל ימי = 111,180 מטרים [1:4,377,165]

מפת מסלולי אויר במזרח התיכון, בגובה רם ובגובה נמוך, לשימוש החל בפברואר, 1963